Avlsgaardens hjemmeside

Avlsgårdsforeningens historie

I 1984 gik en gruppe personer, repræsenterende forskellige råd, nævn, foreninger m.m. sammen om dannelsen af Avlsgårdsforeningen, som i et samarbejde med Nyborg kommune skulle foranstalte fritidstilbud for børn og voksne.

Aktiviteterne på Avlsgården har siden været under opbygning med bl.a. etablering af en skolefritidsordning, ungdomsklub og tilbud til andre foreninger.

Etablering og opbygning af forsamlingshuset var baseret på frivillig arbejdskraft, og Nyborg kommune bevilgede penge til materialer.

Avlsgårdsforeningen har igennem tiden været drevet af frivillige med interesse i aktivitetscenteret og kulturhuset.

Avlsgårdsforeningens aktiviteter i dag omhandler udlejning af forsamlingshus til private fester og arrangementer, diskoteker for børn og unge, legestue for de mindste børn, koncert-arrangementer og mødevirksomhed. se yderligere under de forskellige punkter i menuen

Den nuværende bestyrelse i Avlsgårdsforeningen består af formand, næstformand, kasserer samt syv bestyrelsesmedlemmer som varetager opgaver indenfor Udlejning af forsamlingshus, Diskotek, Legestue, Depot, Drift og vedligehold., Diskoteksleder, Web-master samt Diskotek drift & vedl. Til at foretage revision af foreningens økonomi er der to revisorer.