Avlsgaardens hjemmeside

Avlsgårdsforeningens badebro

Opsætning og ibrugtagning af badebroen.

Avlsgårdsforeningens badebro Opsætning og ibrugtagning af badebroen. Avlsgårdsforeningen har ansøgt og fået tilladelse til opførelse af badebro ved stranden i Teglværkskoven af Kystdirektoratet den 25. juni 2002.

Baggrunden for at søge om tilladelse er, at ønsket og behovet for en badebro er meget højt, og at Kommunen ikke opstillede badebroen mere fra 2001.

Med Avlsgårdsforeningen som ejer og med ansvar for vedligeholdelse med videre, kan de badende i sommersæsonen så længe der er opbakning og den nødvendige vilje tilstede, nyde godt af dette frivillige arbejde og tilbud.

Til at lede arbejdet med badebroen er der oprettet et badebro udvalg, som fra bestyrelsen side ledes af Finn Hansen. Derudover er der et antal frivillige som hjælper til med opsætning/nedtagning af broen og vedligeholdelse.

Ønsker man at deltage i dette arbejde find kontakt info på Finn under bestyrelsen

Til drift og vedligeholdelse af badebroen er kapital nødvendig, og ønsker man at bidrage med et beløb skal det ske ved henvendelse i Danske Bank i Nyborg.

Her skal man blot oplyse at man ønsker at sætte penge ind på Avlsgårdsforeningens bank konto med reg. nr. 3216 konto nr. 4957339056, og oplyse at det er et bidrag til badebroen.

Regnskab for broen vil fremgå af foreningens årsregnskab.