Avlsgaardens hjemmeside

Telefon og træffetid på avlsgården se Kontortid 

Priser og lejebestemmelser gældende fra 01-07-2021.

Rengørings tillæg for ungdomsfester 500.00 kr

Depositum tilbagebetales til lejers oplyst kontonr. inden for 10 dage.

Vi modtager gerne mobil Pay

Udlejning om søndagen, skal lejer være ude efter aftale med udlejningsansvarlig.

Udlejning på helligdage, skal lejer være ude efter aftale med udlejningsansvarlig.

Avlsgårdsforeningens priser og lejebestemmelser Ved afholdelse af ungdomsfester skal der være forældre tilstede, og der skal være vagter. Der kan igennem avlsgårdsforeningen etableres kontakt til vagter, som vil være tilstede spørg udlejningsansvarlig om dette.

1. Privat fest hvor man lejer fra fredag til søndag

Pris: Plastikstole

For leje af forsamlingshuset en hel weekend (fredag t.o.m. søndag) betaler lejer kr. 2.850 inkl. rengøring samt et depositum på kr. 500 (I alt kr. 3.350). Depositum betales tilbage såfremt intet skal erstattes efter lejeperioden.

Pris: Polstret stole

For leje af forsamlingshuset en hel weekend (fredag t.o.m. søndag) betaler lejer kr. 3.250 inkl. rengøring samt et depositum på kr. 500 (I alt kr. 3.750). Depositum betales tilbage såfremt intet skal erstattes efter lejeperioden.

2. Privat fest hvor man lejer 1 døgn

Pris: Plastikstole

For leje af forsamlingshuset et døgn betaler lejer kr. 1.850 inkl. rengøring samt et depositum på kr. 500 (I alt kr. 2.350). Depositum betales tilbage såfremt intet skal erstattes efter lejeperioden. Pris: Nye møbler For leje af forsamlingshuset et døgn betaler lejer kr. 2.250 inkl. rengøring samt et depositum på kr. 500 (I alt kr. 2.750). Depositum betales tilbage såfremt intet skal erstattes efter lejeperioden. Avlsgårdsforeningens priser og lejebestemmelser

3. Mødevirksomhed

Pris: Plastikstole

For leje af forsamlingshuset betales kr. 1000 inkl. rengøring samt et depositum på kr. 500 (I alt kr. 1.500). Depositum betales tilbage såfremt intet skal erstattes efter lejeperioden.

Pris:  Polstret stole

For leje af forsamlingshuset betales kr. 1.100 inkl. rengøring samt et depositum på kr. 500 (I alt kr. 1.600). Depositum betales tilbage såfremt intet skal erstattes efter lejeperioden.

4. Børnefødselsdag

Udlejes kun med plastikstole

For leje af forsamlingshuset betales kr. 800 inkl. rengøring samt et depositum på kr. 500 (I alt kr. 1.300). Depositum betales tilbage såfremt intet skal erstattes efter lejeperioden.

5. Fælles bestemmelser

Ved ovenstående typer udlejning udfærdiges en lejekontrakt. Det er til enhver tid lejers pligt at overholde love og bestemmelser som er anført i lejekontrakten.

Jævnfør § 6 stk. 4 i foreningens vedtægter, er lejer til enhver tid forpligtet til at overholde gældende bestemmelser og er ansvarlig for eventuelle gæsters misligholdelse.

Avlsgårdsforeningens priser og lejebestemmelser